Ideaal Thuis

06 40 72 34 04

info@ideaalthuis.nl

Ma t/m Vrij van 09:00 tot 17:00

Huishoudelijk hulp

Huishoudelijk hulp

Vertrouwd huis, huishoudelijk hulp

Uw huis is uw vertrouwde omgeving. Soms kan het om tal van redenen, bijvoorbeeld door een beperking, een verstandelijk of zintuigelijk handicap, somatische, psychiatrische of psychogeriatrische klachten lastig zijn om alle huishoudelijke taken zelf te verrichten. Voor hulp en ondersteuning in het huishouden kunt u bij Ideaal Thuis rekenen op huishoudelijke hulp.

Hoe vraag ik huishoudelijke hulp aan?

Om in aanmerking te komen voor huishoudelijke hulp moet de gemeente eerst een indicatie afgeven. Hiervoor kunt u ook uw persoonsgebonden budget (PGB) inzetten. Voor hulp bij het aanvragen van een indicatie kunt u natuurlijk bij EenThuiszorg terecht. Heeft u al een indicatie, dan kunnen wij direct huishoudelijke hulp voor u inschakelen. Heeft u vragen over het aanvragen van een indicatie of over het inschakelen van hulp in de huishouding, dan kunt u het contactformulier invullen of telefonisch met ons contact opnemen.

 

Huishoudelijke hulp en de WMO

 

De doelgroep van de WMO, de wet maatschappelijke ondersteuning, is uitgebreid zodat nu alle personen met een beperking, chronisch psychische problemen of psychosociale problemen voor maatschappelijke ondersteuning in aanmerking komen. Het gaat hierbij dus ook om mensen die door ouderdomsklachten in hun zelfredzaamheid beperkt worden.

 

Vergoeding en kosten

 

Als uw zorgvraag valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) de Jeugdwet of de Wet langdurige zorg (Wlz), dan worden de meeste kosten van huishoudelijke hulp vergoed. Wel zult u een inkomensafhankelijke bijdrage moeten betalen. Deze bijdrage wordt landelijk vastgesteld door het CAK.