Ideaal Thuis

06 40 72 34 04

info@ideaalthuis.nl

Ma t/m Vrij van 09:00 tot 17:00

Over Ideaal Thuis

Over Ideaal Thuis

Ideaal Thuis is ontstaan door de samenwerking van een aantal ervaren zorgprofessionals; zorgprofessionals die van hun vak houden en uw wensen daarbij centraal stellen. Bij Ideaal Thuis is uw zorg dus in vertrouwde handen.

Wie zorg nodig heeft ervaart hiervan soms hinder in het dagelijks leven. Wellicht bent u minder mobiel, of bent u aangewezen op specifieke hulpmiddelen of structurele begeleiding. Ideaal Thuis bemiddelt voor u, zodat u de persoonlijke verzorging, huishoudelijke zorg, verpleging of ondersteunende begeleiding krijgt die u nodig heeft.

Ideaal Thuis heeft een unieke aanpak, waarbij uw vraag centraal staat. Wij zorgen voor vertrouwde zorg op maat, uitgevoerd door betrouwbare en professionele hulpverleners en thuiszorgmedewerkers. Hiertoe hebben wij exclusieve contracten gesloten met zorgprofessionals, zodat wij u op alle (thuis)zorgvragen een antwoord in huis hebben. Hierbij gaan we uit van uw persoonlijke situatie. Zo spreken onze zorgverleners en coördinatoren diverse talen en kunnen zij u bijstaan in de taal waarin u zich het meest

Zorg aanvragen?

Uw belang staat voorop

Ideaal Thuis heeft een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht ziet toe op het reilen en zeilen van onze organisatie en houdt daarbij uw belangen steeds voor ogen. Zo controleert de raad de jaarcijfers en speelt de raad een belangrijke rol bij het benoemen van bestuurders. De stem van de cliënt klinkt verder door in de cliëntenraad.